પ્રશ્ન.01:  તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ 'SIPCOT ટેકનોલોજી પાર્ક'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે?

જવાબ: તમિલનાડુ

પ્રશ્ન 02:  તાજેતરમાં કોને શાંતિ પુરસ્કાર થી સન્માનિ ત કરવામાં આવ્યા છે?

જવાબ: શ્રી શ્રી રવિશંકર.

પ્રશ્ન.03:  તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ AMLAN 'એનિમિયા મુક્ત લાખ અભિયાન' શરૂ કર્યું છે?

જવાબ: ઓડિશા

પ્રશ્ન.04:  ચીનના કયા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે?

જવાબ: જિયાંગ જેમિની

પ્રશ્ન.05:  પ્રસૂન જોશીને કયા રાજ્ય સરકારે તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે?

જવાબ: ઉત્તરાખંડ