પ્રશ્ન.01:  કઈ બેંકે શહેરી સહકારી બેંકો માટે 4 સ્તરીય નિયમનકારી ધોરણો લાગુ કર્યા છે?

જવાબ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા

પ્રશ્ન.02:  આ વર્ષે કયા મહિનામાં GST કલેક્શન ઘટીને રૂ. 1.46 લાખ કરોડ થયું છે?

જવાબ: નવેમ્બર

પ્રશ્ન.03:  કયા રાજ્યે 01 ડિસેમ્બરે તેનો '60મો રાજ્યત્વ દિવસ' ઉજવ્યો?

જવાબ: નાગાલેન્ડ

પ્રશ્ન.04:  5મી ડિસેમ્બરે સમગ્ર વિશ્વમાં કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે?

જવાબ: વિશ્વ માટી દિવસ

પ્રશ્ન.05:  41મો 'ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળો' તાજેતરમાં ક્યાં શરૂ થયો છે?

જવાબ: નવી દિલ્હી.