પ્રશ્ન.01: તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં સ્વચ્છતાના સંદર્ભમાં ઇન્દોરની તર્જ પર સ્વચ્છતા વ્યવસ્થાનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે?

જવાબ: ઉત્તર પ્રદેશ

પ્રશ્ન.02.: કઈ દક્ષિણ ભારતીય અભિનેત્રીએ 'મોસ્ટ પોપ્યુલર ફીમેલ સ્ટાર'નો ખિતાબ જીત્યો છે?

જવાબ: સામંથા પ્રભુ.

પ્રશ્ન.03.: તાજેતરમાં કયા દેશે 'ઓપરેશન ટર્ટલશિલ્ડ' શરૂ કર્યું છે?

જવાબ : ભારત.

પ્રશ્ન.04.: તાજેતરમાં 'ઇન્ડિયા ધ મધર ઓફ ડેમોક્રેસી' પુસ્તક કોણે બહાર પાડ્યું છે?

જવાબઃ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન.

પ્રશ્ન.5: તાજેતરમાં પેરુના નવા વડા પ્રધાન તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?

જવાબ: બેટ્સી ચાવેઝ.